Archiv článků

1. část

06.09.2014 13:03
Praha, hlavní město České republiky, má něco přes 1000000 obyvatel, bývá proto označována jako velkoměsto. Ovšem ve světovém měřítku je to velkoměsto malé, protože  od roku 1969 zaujímala co do počtu obyvatel 103. místo a dnes, po roce 2000, klesla na 190. příčku. To nás však nemusí vůbec...

2. část

05.09.2014 19:29
František Ladislav Čelakovský (1799-1852), básník a vědec, svavjanofil, autor sbírek Ohlasy písní ruských a Ohlasy písní českých v tomtéž domě pracoval až do své smrti. Dům U Bonů hostil i další literární tvůrce. Vilém Mrštík (1863-1912), spisovatel a překladatel ruských a francouzských realistů,...

Josef Hrnčíř PhDr.

03.09.2014 12:46
Český dirigent narozený roku 1921 v Praze působil 40 let jako hlavní dirigent Symfonického orchestru Československého rozhlasu v Praze. Hudbě se věnoval od dětství zprvu jako koncertní klavírista, potom dokončil svá hudební studia absolutoriem klavírního a dirigentského oddělení na Akademii...

1. část

03.09.2014 12:41
Vojtěšská čtvrť poblíže Národního divadla tvoří poměrně klidný ostrůvek uprostřed hektického dopravního provozu na Národní třídě, ve Spálené ulici a pravobřežní vltavské komunikační tepně. Málokdo uvěří, že v 19. století. spíše však v jeho druhé polovině, byla tato malá, do sebe uzavřená enkláva...

8. část

02.09.2014 16:27
Ale válečná léta nakonec znamenala i uzavření pražské konzervatoře. Sice na krátkou dobu dosáhl ředitel Dr. V. Holzknecht, že celá škola byla zaměstnaná u firmy Dorka, která vyráběla z dřevěných proužků jakési úplety, něco jako pomlázka a z toho se pak sešívaly tašky nebo bůhví co....

7. část

12.08.2014 13:22
Asi v sextě a v septimě jsme ve škole sestavili taneční orchestr, celkem docela slušné úrovně, hráli jsme často i v Lucerně. Podle vzoru E. F. Buriana, jehož divadlo neslo název D37,D38, jsme si říkali J37,J38. To ovšem E. F. Buriana rozzlobilo, prý mu zcizujeme jeho značku....

6. Část

07.06.2014 09:30
Pan dirigent mi ho tužkou opravil a řekl mně, 15ti letému klukovi: “promiňte, netušil jsem.“ Otakar Jeremiáš měl u orchestru a vlastně v celém rozhlase neobyčejnou autoritu, což během 2. Světové války v rozhlase, okupovaném německými řediteli, bylo velmi, velmi záslužné. V pražském...

5. část

22.04.2014 11:28
Tehdejším šéfdirigentem SOČRu byl pan Otakar Jeremiáš. Člověk mohutné postavy, širokého gesta, náramný muzikant. Dalším dirigentem byl Otakar Pařík, otec dnešního dirigenta stejného jména. Někdy dirigoval i šéf hudebního oddělení pan Karel Boleslav Jirák (ten po roce 1945 odešel působit do USA a...

4. část

09.03.2014 13:52
Tolik asi na úvod. Vracím se tedy k té události, která mě přivedla do budovy rozhlasu. Bylo to při živém vysílání dvou dětských oper libeňského profesora Stanislava Pucholta: Pohádka o písni a Pohádka o štěstí. Vysílání se uskutečnilo roku 1934, v menším studiu č.2 neboť provoz ve větším...

3. část: Mládí, rodina a České kvarteto

09.03.2014 13:44
O jeho dětství, mládí a studiu bylo už napsáno mnoho řádků, proto jen velmi stručně: v osmi letech se poprvé dotknul houslí, jedenáctiletý byl přijat na pražskou konzervatoř, po sedmi letech byl už zralým houslovým virtuozem a zdatným hudebním skladatelem pod vedením Mistra Antonína Dvořáka....

Záznamy: 41 - 50 ze 55

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>