Půl století se SOČRem

7. část

21.12.2014 16:55
Léta 1932 a další přinesla určité uvolnění v napjaté společenské a politické situaci a umožnila rozšíření zahraničních zájezdů. Především to byla Itálie, kam směřovala většina koncertních cest rozhlasového orchestru. Spolu s dirigentem Aloisem Klímou jsme v létech 1962 až 1970 uskutečnili 20...

6. část

16.12.2014 22:57
Základem rozhlasové hudební činnosti bylo nahrávání na magnetofonové pásky nebo na gramofonové desky. je to práce náročná, přesná, práce která vyžaduje dlouhou přípravu a studium a vrcholí společným výkonem orchestru, dirigenta, zvukového režiséra a zvukových techniků. Pořízení a výroba nahrávek je...

5. část

02.11.2014 15:05
Dirigentské oddělení jsem absolvoval v květnu 1948. Řídil jsem tehdy Dvořákovu Husitskou předehru a Sukovu symfonickou báseň Praga. Ihned po absolutoriu jsem odešel do praxe. Prvních 6 měsíců v Severočeské filharmonii v Teplicích, ale téhož roku jsem se zúčastnil veřejného konkurzu - kam jinam,...

4. část

05.10.2014 21:50
Dalším vedoucím dirigentem se stal pan Alois Klíma, jeden z mých profesorů na AMU (to už se orchestr jmenoval SOPR - Symfonický orchestr pražského rozhlasu). Ale ani Alois Klíma neměl z počátku na růžích ustláno. Někteří členové prohlašovali: "...my jsme si ho nezvolili, my jsme ho pouze vzali na...

3. část

01.10.2014 09:16
Vrátíme-li se opět k panu Otakaru Jeremiášovi, musímě říci, že svůj Orchestr pražského rozhlasu dosti zhýčkal a rozmazlil. Členové byli zvyklí na rychlou a rutinní práci, což bylo dříve nutné pro živé vysílání, ale po válce, po roce 1945 nastala zcela jiná situace. S vynálezem a zavedením...

2. část

10.09.2014 17:21
Vraťme se opět k rozhlasovému orchestru v létech 1938 až 1945, tedy do let, kdy ve světě zuřila válka a České země byly okupovány nacistickou nadvládou. Do pražského rozhlasu byl dosazen německý dohlížitel, který přísně kontroloval každé hnutí, každý pohyb, každé slovo zaměstnanců. Byly to těžké...

1. část

06.09.2014 16:46
Půl století je hodně dlouhá doba, ale jestliže je naplněna častými změnami a společenskými převraty, ubíhá neobyčejně rychle. Vlastně je to už více nežli půl století, letos, tedy na jaře roku 2001 je to už 66 let, co jsem poprvé účinkoval v rozhlase jako sólista a člen Kühnova dětského rozhlasového...