Archiv článků

Týdeník Rozhlas č.39 - článek Agáta Pilátová

23.01.2015 10:03

Jiří Štilec - Poslední rozloučení s JH (11.9.2015)

22.01.2015 18:30
Vážená paní Magdo Hrnčířová, vážení přítomní, v ten den, kdy se do neznámého světa odebral dr.Josef Hrnčíř, vše žilo jako obvykle. Jeho smrt vyvolala méně šumu než podzimní list, který se dotkne hladiny jezera. A přesto z našeho zorného úhlu není ta skutečnost bezútěšná. Vždyť dirigent Josef Hrnčíř...

Josef Suk a Evropa v poslední čtvrtině 19. století (2. část)

10.01.2015 23:07
Česká společnost a kultura Zcela paradoxnímm jevem zůstává skutečnost, že 19. století, rozjitřené válkami a společenskými zvraty, přineslo světu nesmírně příznivý, překrásný umělecký směr - romantismus. Směr, nahlížející do duševního života lidí, proklamující cit. fantazii, přirozenost, individuum....

Josef Suk a Evropa v poslední čtvrtině 19. století (1. část)

10.01.2015 21:26
Josef Suk prožil téměř polovinu svého života v poslední čtvrtině 19. století. Jak vypadala tehdejší česká společnost, na jaké výši byla její kultura a vzdělanost, životní úroveň obyvatelstva, jakým se jevil každodenní všední život člověka ve městě či na venkově? Kultura - to není jenom umění -...

Začátky působení řídícího učitele Josefa Suka v Křečovicích (podle dopisu nalezeného v muzeu Netvořicích)

10.01.2015 21:25
Dekretem vikářského úřadu ze dne 1.září 1846 je dosazen jako podučitel do školy křečovické Josef Suk, mladím tehdy devátenáctiletý s ročním platem nula. O svém začátečním působení líčí v kronice školní následovně: "Ku Křečovické jednotřídní sešlé škole, v které místo stropu byla přibita učazená a...

Začátky působení řídícího učitele Josefa Suka v Křečovicích (podle dopisu nalezeného v muzeu Netvořicích)

06.01.2015 15:59
Dekretem vikářského úřadu ze dne 1.září 1846 je dosazen jako podučitel do školy křečovické Josef Suk, mladím tehdy devátenáctiletý s ročním platem nula. O svém začátečním působení líčí v kronice školní následovně: "Ku Křečovické jednotřídní sešlé škole, v které místo stropu byla přibita učazená a...

Báseň psaná spolužákem Jiřím Berkovcem z dob studií. (1947)

30.12.2014 15:52
Jiří Berkovec Kontrakce Stalo se to kdysi v březnu, kdo ví, kde a jak. Vlídný Somnus připravoval právě lidem mák – Nebe pokrylo se mračny, vítr teskně dul. S hodin zvolna odhrčelo po půlnoci půl. Pustota a tma se snesly v městě do ulic. V řadě domů jedno okno nehalí svou líc. Za...

7. část

21.12.2014 16:55
Léta 1932 a další přinesla určité uvolnění v napjaté společenské a politické situaci a umožnila rozšíření zahraničních zájezdů. Především to byla Itálie, kam směřovala většina koncertních cest rozhlasového orchestru. Spolu s dirigentem Aloisem Klímou jsme v létech 1962 až 1970 uskutečnili 20...

6. část

16.12.2014 22:57
Základem rozhlasové hudební činnosti bylo nahrávání na magnetofonové pásky nebo na gramofonové desky. je to práce náročná, přesná, práce která vyžaduje dlouhou přípravu a studium a vrcholí společným výkonem orchestru, dirigenta, zvukového režiséra a zvukových techniků. Pořízení a výroba nahrávek je...

5. část

02.11.2014 15:05
Dirigentské oddělení jsem absolvoval v květnu 1948. Řídil jsem tehdy Dvořákovu Husitskou předehru a Sukovu symfonickou báseň Praga. Ihned po absolutoriu jsem odešel do praxe. Prvních 6 měsíců v Severočeské filharmonii v Teplicích, ale téhož roku jsem se zúčastnil veřejného konkurzu - kam jinam,...

Záznamy: 1 - 10 ze 55

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>