Archiv článků

13. část

01.10.2014 08:48
Léta mé spolupráce s pražským SOČRem byla velice plodná. Dodnes je ve fonotéce rozhlasu zachováno z mých nahrávek více než 700 titulů hudby všech hudebních epoch, od baroka přes klasiku, romantiku až do současné doby. Kromě toho jsem za ta léta uvedl na 300 premiér skladeb 90ti současných...

11. část

01.10.2014 08:47
Avšak pokročme dále a sledujme události v příštích měsících roku 1948. Tehdy na podzim vypsalo ředitelství Československého rozhlasu veřejný konkurz na místa dirigentů pro symfonické orchestry v Praze, Plzni a Brně (z brněnského rozhlasového orchestru později vznikla nynější Státní...

12. část

01.10.2014 08:47
Pětatřicetiletá práce v pražském rozhlase byla dlouhá, ale přesto mi připadá, že ten čas uplynul nějak příliš rychle. Roku 1952 už jsem byl 1 rok ženat. Protože dirigenti musí být přesní, svatbu jsme měli 15. Září 1951. Byl to den narozenin mé manželky a mému tchánovi bylo 50 let. A přesně za...

10. část

01.10.2014 08:45
Rokem 1948 skončila má učednická léta a začal praktický život. Tehdy se v Teplicích zakládal nový symfonický orchestr, dnešní Severočeská filharmonie. Byl vypsán konkurz na místo hlavního dirigenta. Dost uchazečů se přihlásilo, já také, a to hned po mém absolutoriu. Měl jsem štěstí,...

2. část

10.09.2014 17:21
Vraťme se opět k rozhlasovému orchestru v létech 1938 až 1945, tedy do let, kdy ve světě zuřila válka a České země byly okupovány nacistickou nadvládou. Do pražského rozhlasu byl dosazen německý dohlížitel, který přísně kontroloval každé hnutí, každý pohyb, každé slovo zaměstnanců. Byly to těžké...

4. část

10.09.2014 16:51
Přejděme však od objektů kamenných k životu, který v nich pulzuje. Ve výše zmíněném prosotru Prahy, o kterém píšu, existuje pět velkých profesionálních symfonických orchestrů, z nichž každý se skládá nejméně ze stovky profesionálních umělců. Je to orchestr České filharmonie, Symfonický orchestr...

3. část

10.09.2014 16:26
Přejděme nyní k životu, který v těchto objektech pulzuje. Přirozeně se budeme zabývat hudebním uměním, protože, jak již bylo uvedeno v názvu tohoto textu, Praha je skutečnou hudební velmocí. Postupujme po proudu řeky Vltavy nejprve po pravém břehu. Především nás zaujme impozantní novorenesanční...

2. část

08.09.2014 10:29
Vraťme se však zpět k pražským hradbám. Tyto pokračovaly západní směrem od Koňské brány za dnešními ulicemi Žitnou a Ječnou směrem k Vltavě, obešly kostel a klášter Na Slovanech a končily na Vyšehradě u Vltavy. Zůstaňme pro dnešek u této celkem nevelké oblasti a zaměřme se na kulturní a hlavně...

9. část

07.09.2014 13:02
Na školní prázdniny jsme s rodiči jezdili do jižních Čech, kde můj otec koupil od města Tábora stařičkou, polorozpadlou hájovnu opravdu za pár korun – nikdo už ji nechtěl. Během času se to trochu opravilo, takže alespoň byla střecha nad hlavou. Ale ani během prázdnin jsem si nedal pokoj:...

1. část

06.09.2014 16:46
Půl století je hodně dlouhá doba, ale jestliže je naplněna častými změnami a společenskými převraty, ubíhá neobyčejně rychle. Vlastně je to už více nežli půl století, letos, tedy na jaře roku 2001 je to už 66 let, co jsem poprvé účinkoval v rozhlase jako sólista a člen Kühnova dětského rozhlasového...

Záznamy: 31 - 40 ze 55

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>