Archiv článků

10. část: Benešov 29. května 1935

03.10.2014 15:35
Suk pomýšlel na to, že po prázdninách 1935 přesídlí do Křečovic natrvalo. Měl ještě další kompoziční plány, ale srdeční mrtvice ukončila jeho život ve středu večer 29. května 1935 v Benešově.

9. část: Kritikové a nepřátelé

03.10.2014 15:12
Jestliže dílo velkých skladatelů je všeobecně uznáváno a oceňováno, je těžko pochopitelné, najdou-li se lidé, respektivě jedinec, který usiluje poškodit a zneuctít tvorbu, kterou veřejnost obdivuje. Je to tím nepochopitelnější, činí-li tak člověk akademicky vzdělaný. Univerzitní profesor Zdeněk...

8. část: Společenský výzam

03.10.2014 15:07
Na veřejnosti se Sukovi dostávalo nejvyšších poct a uznání. Byl čestným členem nekonečné řady kulturních institucí: České akademie věd a umění, České filharmonie, Národního divadla, Českého rozhlasu, Královské hudební akademie v Římě a ve Stockholmu, Umělecké besedy, atd. Roku 1933 obdržel čestný...

7. část: Léta proměn a zrání

01.10.2014 10:40
Po Otylčině smrti se vnitřně zcela proměnil, zesílil, zmužněl. S postupujícím věkem rostla i složitost jeho partitur. Jestliže Smyčcovou serenádu napsal jako osmnáctiletý v neuvěřitelně krátkém čase, symfonii Asrael komponoval 2 roky (1905-1906), stejně jako Pohádku léta (1907-1909). Práce na...

5. část: Cesty a návraty

01.10.2014 10:31
Josef Suk jako sekundista Českého kvarteta mnoho cestoval. Po celých 40 let křižoval Evropou od Moskvy po Londýn. Často se na dlouhou dobu zamlčel a byl jako ze světa pryč. Nevnímal své okolí. Nezbývalo než počkat, až se opět do skutečnosti vrátí, a pak to byl opět ten nejmilejší a nejvtipnější...

3. část

01.10.2014 09:16
Vrátíme-li se opět k panu Otakaru Jeremiášovi, musímě říci, že svůj Orchestr pražského rozhlasu dosti zhýčkal a rozmazlil. Členové byli zvyklí na rychlou a rutinní práci, což bylo dříve nutné pro živé vysílání, ale po válce, po roce 1945 nastala zcela jiná situace. S vynálezem a zavedením...

17. část (Konec)

01.10.2014 08:51
Veřejné koncerty nebo studiové natáčení. Jaký je v tom rozdíl? Značný. Na obě tyto formy je nutno pečlivě se připravit a pilně zkoušet. Dirigovat veřejně je příjemnější, lze silně pociťovat přítomnost živého publika a jeho reakce. Nezapomenu na koncerty v Neapoli, kde jsme hráli před 6ti...

16. část

01.10.2014 08:50
Jestliže dovolíte, uvedu dále několik dílčích epizod, snad trochu zajímavých. Před více lety jsem pracoval jako dirigent v Istanbulu. Orchestr byl nečekaně dobrý, složený ovšem z mnoha cizinců. Mým sólistou byl Václav Hudeček, s nímž jsem obýval velký byt na československém...

15. část

01.10.2014 08:50
Ačkoli tento zájezd byl výjimečně dlouhý a náročný, přece každý na něj vzpomíná v dobrém a někdy dokonce s úsměvem. Čas je milosrdný. Dává zapomenout věcem nepříjemným a ponechává převážně vzpomínky pěkné. Tak je to správné, v přírodě je to dobře zařízeno. Je zajímavé, že tuto tvrdou...

14. část

01.10.2014 08:49
Ohledně zahraničních cest. Začal jsem cestovat Evropou křížem krážem a vynechal snad pouze jen Lichtenštejnsko, Andoru a Albánii. Proč? Pohled na mapu postačí. Většina těchto cest vedla do obou částí tehdejšího Německa a do Skandinávie, tedy Dánska a Švédska. V Dánsku jsem strávil ročně...

Záznamy: 21 - 30 ze 55

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>