Ostatní dokumenty

Josef Suk a Evropa v poslední čtvrtině 19. století (2. část)

10.01.2015 23:07
Česká společnost a kultura Zcela paradoxnímm jevem zůstává skutečnost, že 19. století, rozjitřené válkami a společenskými zvraty, přineslo světu nesmírně příznivý, překrásný umělecký směr - romantismus. Směr, nahlížející do duševního života lidí, proklamující cit. fantazii, přirozenost, individuum....

Josef Suk a Evropa v poslední čtvrtině 19. století (1. část)

10.01.2015 21:26
Josef Suk prožil téměř polovinu svého života v poslední čtvrtině 19. století. Jak vypadala tehdejší česká společnost, na jaké výši byla její kultura a vzdělanost, životní úroveň obyvatelstva, jakým se jevil každodenní všední život člověka ve městě či na venkově? Kultura - to není jenom umění -...

Začátky působení řídícího učitele Josefa Suka v Křečovicích (podle dopisu nalezeného v muzeu Netvořicích)

10.01.2015 21:25
Dekretem vikářského úřadu ze dne 1.září 1846 je dosazen jako podučitel do školy křečovické Josef Suk, mladím tehdy devátenáctiletý s ročním platem nula. O svém začátečním působení líčí v kronice školní následovně: "Ku Křečovické jednotřídní sešlé škole, v které místo stropu byla přibita učazená a...