Josef Hrnčíř PhDr.

03.09.2014 12:46

Český dirigent narozený roku 1921 v Praze působil 40 let jako hlavní dirigent Symfonického orchestru Československého rozhlasu v Praze.
Hudbě se věnoval od dětství zprvu jako koncertní klavírista, potom dokončil svá hudební studia absolutoriem klavírního a dirigentského oddělení na Akademii múzických umění v Praze. Dále pak se věnoval studiu filosofie na Karlově universitě v Praze, kde také dosáhl titulu doktor filosofie.
Se SOČRem nahrál mnoho set symfonických skladeb všech hudebních epoch. Z jeho produkce je v rozhlasovém archivu v Praze zachováno na 700 titulů skladeb všech hudebních epoch na páscích a na deskách.
Kromě pravidelných koncertů v Praze navštíil se svým orhestrem i sám jako hostující dirigent většinu evropských zemí a dirigoval ve významných hudebních centrech. Zahraniční kritiky shodně vyzdvihují především jeho temperamentní a živelné podání, smysl pro styl a architektoniku díla, perfektní paměť a precizní dirigentskou techniku. Jeho repertoár je značně rozsáhlý. Obsahuje skladby všech hudebních epoch, od raného baroka až po díla skladatelů nejposlednější doby.