Praha - velmoc hudby

4. část

10.09.2014 16:51
Přejděme však od objektů kamenných k životu, který v nich pulzuje. Ve výše zmíněném prosotru Prahy, o kterém píšu, existuje pět velkých profesionálních symfonických orchestrů, z nichž každý se skládá nejméně ze stovky profesionálních umělců. Je to orchestr České filharmonie, Symfonický orchestr...

3. část

10.09.2014 16:26
Přejděme nyní k životu, který v těchto objektech pulzuje. Přirozeně se budeme zabývat hudebním uměním, protože, jak již bylo uvedeno v názvu tohoto textu, Praha je skutečnou hudební velmocí. Postupujme po proudu řeky Vltavy nejprve po pravém břehu. Především nás zaujme impozantní novorenesanční...

2. část

08.09.2014 10:29
Vraťme se však zpět k pražským hradbám. Tyto pokračovaly západní směrem od Koňské brány za dnešními ulicemi Žitnou a Ječnou směrem k Vltavě, obešly kostel a klášter Na Slovanech a končily na Vyšehradě u Vltavy. Zůstaňme pro dnešek u této celkem nevelké oblasti a zaměřme se na kulturní a hlavně...

1. část

06.09.2014 13:03
Praha, hlavní město České republiky, má něco přes 1000000 obyvatel, bývá proto označována jako velkoměsto. Ovšem ve světovém měřítku je to velkoměsto malé, protože  od roku 1969 zaujímala co do počtu obyvatel 103. místo a dnes, po roce 2000, klesla na 190. příčku. To nás však nemusí vůbec...