3. část

10.09.2014 16:26

Přejděme nyní k životu, který v těchto objektech pulzuje. Přirozeně se budeme zabývat hudebním uměním, protože, jak již bylo uvedeno v názvu tohoto textu, Praha je skutečnou hudební velmocí. Postupujme po proudu řeky Vltavy nejprve po pravém břehu. Především nás zaujme impozantní novorenesanční budova Národního divadla, do dnešní podoby dokončená roku 1883, a v těsném sousedství přes říční rameno palác Žofína na Slovanském ostrově, připomínaný již roku 1836 jako středisko společneského a politického života v obrozenecké Praze. Národní divadlo vlastní 100členný symfonický orchestr, 100členný pěvecký sbor, 50ti členný sólistický soubor, nehledě na baletní a činoherní složku. Jedná se nejméně o 500 umělců první třídy. Druhou, pobočnou scénou Národního divadla, je o 100 starší Stavovské divadlo, postavené v letech 1781-1783 hrabětem Nosticem jako Hraběcí Nosticovo národní divadlo. (Toto divadlo proslulo již v minulosti - roku 1787 se zde uskutečnila premiéra Mozartovy opery Don Giovanni a předtím i několik představení jeho Figarovy svatby.) Poněkud odlehlejší je budova Státní opery (1887), původně Nového Německoho divadla, později po roce 1945 přezvaná na Smetanovu operu. Nyní tedy Státní opera. Pokračujeme-li dále po proudu řeky Vltavy, spatříme novorenesanční budovu Rudolfina, dnešní Dům umělců, vybudovaný v letech 1876-1884 za finančního přispění České spořitelny. Tento objekt je dnes reprezentačním sídlem světoznámého orchestru České filharmonie. O vzniku a historii této umělecké instituce existuje celá řada publikací, knih a člnků. Zde pouze uveďme, že Česká filharmonie má 130ti členný orchestr, rozsáhlý organizační aparát, pěvecký sbor a značně bohatý notový archiv. Umělci, kteří s Českou filharmonií spolupracují, jsou vesměs světové úrovně. 

Přejděme nyní na levý břeh Vltavy. Zde, na horním konci Malostranského náměstí pod Pražským hradem, se rozkládá soubor pěti spojených renesančních budov, častokrát v letech 1791-1827 přestavovaných. Jedná se o objekt Lichtenštejnského paláce, dnešní sídlo AMU. Vnitřní vybavení této budovy je věc nevídaná. Učební místnosti jsou obrovské, zdobené nádhernými dřevěnými malovanými stropy a opatřené perfektními hudebními nástroji. Prostě krásnější hudební školu jsem ve světě neviděl. Nedaleko odtud ve Valdštejnské ulici se nachází Pálffyovský palác, rovněž často přestavovaný. Jeho vnitřní prosotry jsou provedeny ve slohu pseudobarokním. Nalezneme zde mj. také učebny některých oddělení Pražské konzervatoře.