4. část

10.09.2014 16:51

Přejděme však od objektů kamenných k životu, který v nich pulzuje. Ve výše zmíněném prosotru Prahy, o kterém píšu, existuje pět velkých profesionálních symfonických orchestrů, z nichž každý se skládá nejméně ze stovky profesionálních umělců. Je to orchestr České filharmonie, Symfonický orchestr hlavního města Prahy - orchestr FOK, Symfonický orchestr Českého rozhlasu a dva operní orchestry - Národního divadla a Státní opery. Kromě toho v Praze existují další soubory vynikající úrovně. Uveďme např. Pražskou komorní filharmonii, Český národní symfonický orchestr, Sdružení českých symfoniků a mnoho dalších. Nelze zapomenout ani na menší komorní sobory - Sukův komorní orchestr, Virtuosi di Praga, Solisti di Praga, Talichův komorní orchestr a ani na vynikající symfonický orchestr studentů Pražské konzervatoře. A stále ještě nejsme s výčtem u konce. Praha se pyšní slavnými sdruženími smyčcových kvartetů. Jmenujme alespoň kvarteto Doležalovo, Sukovo, Talichovo, Kociánovo, Kvarteto města Prahy, Panochovo a Drdlovo. Nelze všechny vyjmenovat, ale umělecká kvalita všech je mimořádná a všechny se skvěle uplatňují doma i za hranicemi České republiky. Jistě by bylo možné pokračovat soupisem dalších hudebních seskupení - trií, kvartet, kvintet,atd. Počet těchto souborů je takový, že by Praha mohla zásobit celou Evropu množstvím umělců první třídy. Uvést je možno také bohatou škálu dětských sborů - Kühnův dětský sbor, Bambini di Praga, Dětský sbor Českého rozhlasu, sbor Radost, Rolnička a mnoho dalších. 

Večer co večer se koná v našem malém velkoměstě řada hudebních produkcí, operních představení a značný počet dalších kulturních akcí. Toto kulturní a hudební bohatství je přitom natěsnáno na nevelkém prostoru před Pražským hradem po obou březích Vltavy. I kdyby Praha věnovala polovinu svých hudebních souborů jiným evropským městům, stále by ještě zůstala skutečnou hudební velmocí.