Marie Budíková - Jeremiášová, Theodor Šrubař Scény z oper (1960, Čs. Rozhlas, řídí Josef Hrnčíř)