Dvořák: Humoreska (19.12.1979, Smetanova síň Obecního domu, FOK, řídí Josef Hrnčíř)