"Pro dirigenta je lepší, má-li partituru v hlavě než hlavu v partituře."
                                                                                 Hans von Bülow
NOVINKY 2016

Vážení přátelé, rád bych vás informoval o akci „Pocta Josefu Hrnčířovi (1921-2014)“. Slavnostní koncertní večer v den 95. jubilea význačného českého dirigenta, se uskuteční 2. dubna 2016 v 19:00 hod v koncertním sále Pražské konzervatoře v Pálffyho paláci. Projekt je podpořen články v časopisech Hudební Rozhledy, týdeník Rozhlas a magazínu autor in. Vzpomínka na Josefa Hrnčíře samořejmě proběhne i na vlnách rozhlasového vysílání.  Konkrétně v pořadu Hudební galerie (31.3.16)na stanici Vltava, kde uslyšíme úryvky z jeho orchestrální tvorby a v pořadu Studio Retro (19.3.16). Více o projektu naleznete v sekci Projekt "Pocta Josefu Hrnčířovi".

PhDr. Josef Hrnčíř (2.dubna 1921 - 31.srpna 2014)

Jeho jméno je spjato s dlouholetým působením v Československém rozhlasu, kde působil téměř 40 let. Za svůj život realizoval přibližně 800 nahrávek, z toho asi 300 nahrávek tvořila soudobá česká hudba uváděná v premiéře, vydal také několik desítek gramofonových desek. Do dnešních dob se dochovalo zhruba 700 nahrávek. Aktivně se podílel na přípravě a realizaci hudebního festivalu Sedlčany Josefa Suka.
Po studiích dirigování a hry na klavír u Václava Holzknechta na Pražské konzervatoři vystudoval ještě Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy. Po ukončení studií začal působit jako dirigent nejprve krátce v Teplicích (1948-1949) a později v plzeňském rozhlasovém orchestru (1949-1951). V roce 1952 však přešel do Prahy, kde působil zejména u tehdy nově založeného Symfonického orchestru Československého rozhlasu (SOČR), pravidelně hostoval i u dalších významných symfonických orchestrů.
V roce 2008 obdržel Cenu Společnosti pro vědu a umění. Ve stejném roce mu bylo uděleno i čestné občansví Prahy 1.

 

V případě, že vlastníte texty, fotografie či hudební nahrávky týkající se přímo nebo nepřímo PhDr. Josefa Hrnčíře, ozvěte se mi. Budu rád za jakékoliv zajímavé informace. 

Inzerce: